Inschrijving 11e editie Walfridusvoettocht

 • Deelnemen aan de Walfridusvoettocht  is op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
 • De deelnemer dient de aangegeven route te volgen.
 • Het is de deelnemer niet toegestaan tijdens de Walfridusvoettocht al dan niet aangelijnde hond(en) mee te laten lopen.
 • De Walfridusvoettocht is een wandel prestatietocht zonder wedstrijdelement.
 • Tijdens deelname aan de wandeltocht dienen aanwijzingen van de organisatie, politie hulpdiensten e.d. ten allen tijde te worden opgevolgd.
 • De organisator is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van de deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer geleden nadeel.
 • De deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor schade die hij of zij toebrengt aan eigendommen van derden.
 • Wijzigen en annuleren van de inschrijving is mogelijk tot en met 31-07-2022. 
 • Het inschrijfgeld wordt bij annuleren voor 31-08-2022 onder inhouding van € 3,50 administratiekosten teruggeboekt. Terugboeking vindt plaats na afloop van het evenement.
 • Er is geen beperking voor het aantal inschrijvingen en dit kan tot en met  29-08-2022 22:00 uur via de website.
 • Inschrijving van kinderen t/m 12 jaar ontvangen een korting van €2,50
 • Na inschrijving en betaling ontvangt u via de mail een bevestiging. Op vertoon van de bevestiging ontvangt u een startkaart op de wandeldag.
 • Persoonlijke gegevens van de ingeschreven wandelaars worden alleen gebruikt door de organisatie van de Walfridusvoettocht.
 • De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht moet worden afgelast, bijvoorbeeld als gevolg van onweer of storm (windkracht 8 of meer), en/of maatregelen opgelegd of ingesteld door de (plaatselijke) overheid.
 • De inschrijfgelden worden in geval van overmacht niet terug betaald in verband met gemaakte (on)kosten.
 • Het doorgaan van de 10e Walfridusvoettochten en de 2e Walfridus Kennedymars, is onder voorbehoud. Dit houdt in; dat wanneer de overheid nog maatregelen neemt ter bestrijding van het corona-virus, waardoor de 2 evenementen geen doorgang kunnen vinden, een extra annuleringsvoorwaarde geld, dat het inschrijfgeld wordt terugbetaald minus € 1,50 aan administratiekosten.


  Indien u akkoord gaat met de voorwaarden kunt op de button klikken voor de inschrijving.