Welkom op de nieuwe site van de Walfridusvoettocht

Na 9 jaar werd het tijd om een nieuwe website te presenteren. Moderner en overzichtelijker.

De afgelopen 8 jaar heeft de organisatie zich beziggehouden met de Walfridusvoettocht. Gestart als een culturele tocht maar na 4 jaar overgegaan naar een voettocht met een cultureel karakter.

Kennismaken met de geschiedenis van Walfridus die voor de omgeving van Bedum veel heeft betekend.

De afgelopen 4 jaar heeft de nieuwe organisatie zijn best gedaan om de Walfridusvoettocht een gezicht te geven. Tijd om de wens voor een lange tocht te laten uitkomen. Gekozen is om dit jaar een start te maken met de Walfridus Kennedymars, die de avond vóór de Walfridusvoettocht, om 22.00 uur van start gaat.

De inschrijving voor de Walfridusvoettocht en voor de Walfridus Kennedymars start op 1 mei.  Inschrijving voor de Walfridusvoettocht sluit op 2 september.  Inschrijving op zaterdag 7 september is mogelijk waarbij er € 1,- extra moet worden betaald.  Voor de Kennedymars kan er tot en met 24 augustus ingeschreven.  Inschrijving hiervoor is na 25 augustus niet meer mogelijk. Het minimumaantal deelnemers voor de Kennedymars is gesteld op 50 en het maximum op 200. Mocht de Kennedymars niet door kunnen gaan vanwege te weinig inschrijvingen dan wordt het volledige inschrijfgeld terugbetaald.

Dit jaar, gaan we van start met een Kinder Walfridusvoettocht. Een tocht, waar we in samenwerking met de 5 scholen uit de voormalige gemeente Bedum, de kinderen laten kennismaken met een stuk geschiedenis over Bedum. Een tocht die wordt voorafgegaan door een theorieles op de betreffende scholen.  Deze tocht zal één keer in de 2 jaar worden gelopen.

De lengte van de tocht zal ongeveer 4 km zijn en daarbij worden diverse plekken uit de geschiedenis bezocht, waarbij de leerlingen diverse opdrachten gaan uitvoeren. Dit jaar betreft het de groepen 7 en 8 van de basisschool en in de toekomst sluit de organisatie zich aan bij de groepen 5 en 6.

Wij hopen dat de nieuwe site aanslaat en horen graag uw reactie.

Wandelaars aan het woord

Verslag Walfridusvoettocht

1 september 2018 in Bedum (25 km)

In Bedum, een dorpje in het Noorden van Nederland in de provincie Groningen werd vandaag de “Walfridusvoettocht” georganiseerd. Walfridus was een boer die in Bedum leefde in de 10de eeuw. Ik ben een weekje met vakantie aan de Waddenzee dus was dit een uitstekende kans om kennis te maken met dit stukje van Groningen.

Klik hier voor het verslag met foto's

De heilige Walfridus van Bedum

Walfridus was een Bedumer boer en ontginner die tussen ca. 950 en 1000 na Christus moet hebben geleefd. Hij wordt beschreven als een zeer vrome man die door het gebrek aan een kerk in het dorp dagelijks een voettocht naar Groningen maakte om daar in de kerk te bidden. Aan het eind van de 10e eeuw werd Walfridus samen met zijn zoon Radfridus, vermoedelijk op één van deze voettochten, door de Noormannen om het leven gebracht. Hij verwierf hiermee eeuwige roem en het martelaarschap en werd sindsdien in bijna heel het Groninger land als volksheilige vereerd.
 
Walfridus werd het symbool van het vroege Christendom in de streek, van vrede en recht in Hunsingo en van een geregelde waterhuishouding in het door de Wolddijk omsloten gebied van Innersdijk. Bedum groeide uit tot één van de belangrijkste pelgrimsoorden in het Noorden van ons land.